Kontakt

Supertour

Supertour

Adres: Pl. Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa
Numer telefonu:  22 827 07 20
E-mail:  kontakt@supertour.pl

PTH Supertour Sp. z o.o.
Niemcewicza 26
02-306 Warszawa

NIP: 526-030-17-64
REGON: 006471321
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000046068
Kapitał zakładowy 100100 PLN

Konto bankowe:
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie
nr rachunku:
60 1140 2105 0000 4366 7500 1018

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500